Concepte

Slider
logo_MM_2021

Menorca Mindful neix d’una il·lusió, d’un primer centelleig què algunes persones de l’illa van imaginar i sentir. Un propòsit comú de millorar el benestar personal i el de les persones que ens envolten. Conscients que tothom comparteix moments de dificultat, de confusió, de solitud. Instants en què els nostres pensaments ens atrapen i les emocions ens desborden i calen ser acompanyats per nous recursos, coneixements, pràctiques i persones expertes.

En aquesta cerca d’un benestar integral compartit van sorgint i es van teixint relacions de col·laboració, d’intercanvi, de sosteniment mutu i, fins i tot, en algunes ocasions, d’e vincles d’amistat entre persones de diferents àmbits (sanitat, educació, serveis socials,…). Es crea un equip amb una visió científica, no religiosa o moralista, però amb un compromís ètic i social ferm.

La nostra identitat es recolza en el sí de l’Associació Balear de Mindfulness, però crea un estil propi per a la nostra illa, des del convenciment que la pràctica del mindfulness, com a estil de vida, implementat en la sanitat, l’educació formal i la família, pot dotar d’eines valuoses i eficaces, per afrontar les dificultats individuals i comunitàries.

Aquesta primera espurna que ens impulsà el 2018, ha anat prenent entitat i forma, i és un privilegi compartir el nostre projecte i plasmar-lo en un logo que representa aquesta essència.

Menorca Mindful parteix d’un COR actiu, sensible i generós, amb una o un mateix i amb les altres persones. Dotat d’un complex sistema de xarxes neuronals que evidencien que cos i ment funcionen en plena integritat, tal com confirmen les investigacions més destacades en neurociència.

En plena connexió amb una MENT present, aquí i ara, conscient, centrada i amb la voluntat d’obrir-se al blau natural del discret entorn que l’envolta i que també la enriqueix, el blau de Menorca.

Un COR i una MENT vinculats dins un TOT, nodrits de múltiples connexions que permeten que l’essència individual i la identitat col·lectiva harmonitzin en un sol batec, el de la humanitat compartida.