Concepte

Slider
logo_MM_2021

La proposta Menorca Mindful neix d’una il·lusió, d’un primer centelleig en què algunes persones de l’illa ens vam imaginar com millorar el nostre benestar i el de les persones que ens envolten; conscients que tothom comparteix moments de dificultat, de confusió i de solitud, instants en què els nostres pensaments ens atrapen i les emocions ens desborden.

En aquesta recerca d’un benestar integral ens anam trobant i teixint relacions de col·laboració, d’intercanvi, de sosteniment mutu i, per què no, fins i tot, en algunes ocasions, d’amistat. Un equip de professionals de la sanitat, de l’educació i dels serveis socials, entre d’altres, amb una visió científica i no religiosa o moralista, però amb un compromís ètic i social ferm.

La nostra identitat recolza en el si de l’Associació Balear de Mindfulness, però crea un estil propi de la nostra illa, des del convenciment que la pràctica del mindfulness, com a estil de vida, i implementat en la sanitat, l’educació formal i la família, pot dotar d’eines valuoses i eficaces per afrontar les dificultats individuals i comunitàries.

Aquesta primera espurna que ens impulsà el 2018 ha anat prenent entitat i forma, i és un privilegi compartir el nostre projecte i plasmar-lo en un logo que ens representa.

Menorca Mindful parteix d’un COR actiu, sensible i generós amb una o un mateix i amb les altres persones; amb un complex sistema de xarxes neuronals que evidencien que cos i ment funcionen en plena integritat, tal com confirmen les investigacions més destacades en neurociència.

En plena connexió amb una MENT present, aquí i ara, conscient, centrada i amb la voluntat d’obrir-se al blau natural del discret entorn que l’envolta i que també l’enriqueix, el blau de Menorca.

Un COR i una MENT vinculats dins un TOT, nodrits de múltiples connexions que permeten que l’essència individual i la identitat col·lectiva harmonitzin en un sol batec, el de la humanitat compartida.